Tetra PH Test

7,95

Beschrijving

Voor het nauwkeurig meten van de pH waarde in zoet- en zeewater.

Belangrijk: De Tetratest pH-zoetwater is uitsluitend geschikt voor het testen van water afkomstig uit tropische en koudwater aquaria of tuinvijvers. Gebruik het preparaat niet voor het testen van zeewater, want de meetgegevens zijn dan foutief.

Waarom testen? De pH waarde – ook zuurgraad genoemd- is bepalend voor zure en alkalische reactie van water. De pH schaal loopt van 0 tot 14 waardoor pH 7.0 wordt beschouwd als neutraal. Beneden deze waarde is het zuur en erboven alkalisch. Regelmatige controle van de pH waarde is uiterst belangrijk, omdat alle organismen in een aquarium gevoelig reageren op stevige veranderingen in de pH waarde. Voor alle zoetwater organismen (vissen, planten, micro-organismen) ligt over het algemeen het preferente pH traject tussen 6.8 en 8.5. De meeste soorten leidingwater bevatten toevoegingen en calciumcarbonaat met een lichtelijk alkalische reactie uitkomende op pH traject tussen 6,5 en 8,5.

Het is niet ongewoon dat er schommelingen in de pH waarde optreden bij slechts zelden uitgevoerde en/of bijna totale waterverversing. In uitermate zacht water, nauwelijks gebufferd aquariumwater (KH waarde lager dan 1° tot 2 °dH) is een snelle daling van de pH waarde (zuurval) tot gevaarlijke waarden mogelijk. Daarom moet erop gelet worden dat de carbonaathardheid niet beneden 2°-4 °dH daalt (dH= graden Duitse hardheid).

In de Tetratest reeks is een KH test aanwezig. Bij zeewater beweegt de pH waarde zich in het ideale alkalische traject van 8,3. De meeste zeevissen hebben water nodig dat een pH waarde kent tussen 8,0 tot 8,6. Om schommelingen van de pH waarde te verminderen is het goed erop te letten, dat de KH waarde in een zeewater aquarium zich tussen 8° en 10 °dH bevindt.

Hoe te testen? Eerst het totale testverloop lezen, voor U met de test begint.

  • 1. Spoel eerst de testcuvette uit met testwater.
  • 2. Vul het daarna tot de 5 ml (cc) markering met testwater.
  • 3. Houdt de fles met testreagens loodrecht boven de cuvette en voeg daarvan 7 druppels toe aan de testvloeistof.
  • 4. Testcuvette voorzichtig schudden.
  • 5. Houdt de testcuvette en de kleurschaal naast elkaar en vergelijk de kleur van de testoplossing met dezelfde kleur op de schaal. Lees vervolgens de hiermee corresponderende waarde af.

De testcuvette na elke test grondig uitspoelen met leidingwater. Corrigerende maatregelen: Wil men de pH waarde verhogen kan natriumhydrogeencarbonaat (bicarbonaat) worden gebruikt. Om de zuurgraad te verlagen kan men over turf filteren; het effect daarvan is afhankelijk van de carbonaathardheid. Een andere eenvoudige mogelijkheid is het gebruik van Tetra pH/KH Minus of toevoeging van CO2 via het CO2-Optimat. De pH waarde moet zich in welke richting van het traject dan ook, steeds geleidelijk aanpassen en mag nooit plotseling worden veranderd.

Voor het nauwkeurig meten van de pH-waarde in zoetwater (aquarium en vijver) Testprocedure Lees de complete testprocedure voordat u met de test begint. Het meetbereik van de test ligt tussen de pH-waarden 5 en 10 1. Spoel de meetcuvet om met het te testen water. 2. Vul de meetcuvet tot aan de 5 ml markering met het te testen water. 3. Houd het fl esje met testreagens recht boven de meetcuvet en voeg 7 druppels toe. 4. Meetcuvet afsluiten en licht schudden. 5. Houd de meetcuvet op een afstand van ca. 1 cm (een vingerbreedte) voor het witte vlak op de kleurschaal. Kijk welke kleur het meest in de buurt komt van de vloeistof in de cuvet. Lees de bijbehorende waarde af. Spoel de meetcuvet na elke test grondig schoon met leidingwater. Waarden en beoordeling De optimale pH-waarde verschilt per vissoort. Aquarium: Zoetwatervissen algemeen: 6,5 – 8,5 Zwartwatervissen: 6,0 – 7,5 Oost-Afrikaanse cichliden: 7,5 – 8,5 Vijver: 6,5 – 8,5

Wat te doen als de pH-waarde te hoog is? – Door toevoeging van Tetra pH/KH Minus kunt u de pH-waarde in het aquarium verlagen en met Tetra CO2 reguleren. In een vijver kunt u de pH-waarde verlagen door een deel van het water te verversen.

Belangrijk: Voorkom drastische veranderingen in de pH-waarde.

Wat te doen als de pH-waarde te laag is? – Gebruik Tetra pH/KH Plus om de pH-waarde in het aquarium te verhogen .  Alle Tetra Test-producten zijn eenvoudig in gebruik, zeer nauwkeurig en maken gebruik van professionele methoden om de chemische waterwaarden te bepalen. Verkrijgbaar voor alle belangrijke waterwaarden.